LABORAL

http://www.pimes.club

• Altes inicials d'empreses.

• Obertura de centres de treball.

• Inscripcions i altes de treballadors.

• Contractes i pròrrogues.

• Gestió de nòmines (TC2 i TC1).

• Incapacitat temporal, invalidesa i jubilacions.

• Contenciosos laborals CMAC.

• Inspeccions laborals, recursos i reclamacions.

• Prevenció de riscos laborals.

• Connexió de la xarxa amb la tresoreria de la Seguretat Social.

• Treballadors autònoms. Altes, baixes i prestacions.

• Base de dades de jurisprudència i convenis.

• Règims especials (de la llar, agrari, ...).

• Assessorament i consultes.

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública, d'acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, l'evolució constant dels convenis col · lectius i de les diferents obligacions formals.

Disposem d'Laboral Internet perquè els seus empleats puguin veure, descarregar i imprimir les seves nòmines, contractes etc

A més per a l'empresa disposem d'aquest servei sota demanda, perquè vostè tingui a la seva disposició qualsevol contracte, nomina, TC etc que pugui necessitar a mà i des de qualsevol lloc del món.