JURÍDIC


http://www.pimes.club

• Societari.

• Contractual.

• Corporatiu.

• Propietat Intel · lectual.

• Arbitratge i mediació.

• Processal Civil.

• Processal Penal.

• Reestructuracions i concursal.

• Fiscal.

• Laboral.

• Real State.

• Sector Públic.

• Valoració i refinançament d'empreses.

• Bancari i financer.

• M & A.

• Private Equity.

• Project Finance.

EMPRENEDORS

• Pla d'empresa.

• Objectius.

• Activitat.

• Mercat.

• Producció.

• Comercialització.

• Localització.

• Persones.

• Finançament.

R.R.H.H

• Selecció de personal.

• Formació.

• Gestió de persones.

• Benchmarking.

• Beneficis socials.

• Coaching.

• Comunicació.

• Conciliació.

• Cursos RRHH.

• E-Learning.

• Gestió del Coneixement.

• Management.

• Productivitat.

• Psicologia.

• Programari i Tests de RRHH.

VEHICLES

• Visats.

• Canvis de nom (tota mena de vehicles)

• Matriculació de vehicles estrangers.

• Permisos de conduir.

• Fitxes tècniques de vehicles.

• Contractes de compra i venda de vehicles.

• Tràmits per a la importació de vehicles.

• Transmissions patrimonials.

• Targetes de transport (compra, venda, renovacions).

• Registre de patents i marques.